Stock Check  (Updated: 2019-12-13 18:25:02)

฿ 3.90
Price
+ 0.12(+ 3.17%)
Day Change
฿ 3.90 >> N/A

CPH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Nâng cấp để xem thêm)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
[ ? ] Cổ phiếu hiện đang là vấn đề nóng hổi trên phương tiện truyền thông xã hội và/ hoặc tin tức. Đề nghị kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội và tin tức.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Great Years (years)
N/A
  Management Buy/Sell Volume (stocks)0
  Management Buy/Sell % (1 month)
N/A
  Select Rate0
  Watch Rate0.12
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price3.90
  PBV / Sector
0.20 / 0.92
GREAT
  Earning Per Share0.12
  PE / Sector
0.00 / 15.98
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 1.15
  Average 1M Daily Volume
N/A
  Average 1W Daily Volume
N/A
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính68%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.38 / 6.58
  NPM Average (%) / Sector
-3.14 / 6.95
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.36 / 0.45
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.51 / 7.76
  ROA Average (%) / Sector
-1.01 / 6.30
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.45 / 0.21
  ROE (%) / Sector
-1.43 / 8.88
  ROE Average (%) / Sector
-4.93 / 9.37
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.26 / -2.35
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư50%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.94
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.66
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.07
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date
  SymbolCPH
  NameCASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
  SectorConsumer Products >> Fashion
  MarketSET
  Listed Shares40
  Par Value10.00000
  Board Lot100
  Allow Short Sell?N
  Allow NVDR?Y
  Calculated FromQuarter
  Sign
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average156.00 / 3,865.81
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks