Stock Check  (Updated: 2020-01-17 18:25:02)

฿ 67.50
Price
0.00(0%)
Day Change
฿ 67.50 >> N/A

KKP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Nâng cấp để xem thêm)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Great Years (years)
N/A
  Management Buy/Sell Volume (stocks)0
  Management Buy/Sell % (1 month)
N/A
  Select Rate2.00
  Watch Rate0.22
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
17
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
84
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
81
GOOD
  Price67.50
  PBV / Sector
1.34 / 1.00
GOOD
  Earning Per Share5.09
  PE / Sector
9.97 / 17.10
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.85 / -0.89
  Average 1M Daily Volume
2.43M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
2.33M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính39%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
24.00 / 20.83
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
26.23 / 20.14
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.02 / 0.84
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.26 / 1.66
  ROA Average (%) / Sector
2.56 / 1.62
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.28 / 0.04
  ROE (%) / Sector
13.70 / 10.18
  ROE Average (%) / Sector
14.08 / 10.39
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.18 / -0.11
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
  Dividend (%) / Sector
7.41 / 4.65
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.57 / 3.62
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.52
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-01-17 20:00:06
  SymbolKKP
  NameKIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorFinancials >> Banking
  MarketSET
  Listed Shares846.751109
  Par Value10.00000
  Board Lot100
  Allow Short Sell?Y
  Allow NVDR?Y
  Calculated FromYearEnd
  Sign
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average57,155.70 / 170,002.16
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks