Stock Check  (Updated: 2020-02-21 18:25:01)

฿ 28.50
Price
+ 0.25(+ 0.88%)
Day Change
฿ 28.50 >> N/A

MEGA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Nâng cấp để xem thêm)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Great Years (years)
N/A
  Management Buy/Sell Volume (stocks)0
  Management Buy/Sell % (1 month)
N/A
  Select Rate0
  Watch Rate0.21
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
478
  Magic Formula Rank by ROE
488
  Magic Formula Rank by ROIC
452
  Price28.50
  PBV / Sector
4.29 / 3.49
  Earning Per Share0.87
  PE / Sector
21.36 / 26.77
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.46 / -25.00
  Average 1M Daily Volume
1.97M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
2.36M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính68%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.32 / 8.74
  NPM Average (%) / Sector
10.80 / 9.96
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.11 / -0.97
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.73 / 10.66
  ROA Average (%) / Sector
15.45 / 12.93
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.59 / -1.41
  ROE (%) / Sector
20.98 / 15.96
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
21.80 / 18.74
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.73 / -1.73
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư66%
  Dividend (%) / Sector
2.48 / 4.38
  Dividend Average (%) / Sector
2.07 / 3.26
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.83 / 0.98
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-02-21 20:00:04
  SymbolMEGA
  NameMEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorServices >> Commerce
  MarketSET
  Listed Shares871.869508
  Par Value0.50000
  Board Lot100
  Allow Short Sell?Y
  Allow NVDR?Y
  Calculated FromYearEnd
  Sign
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average24,848.28 / 62,585.76
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks