Stock Check  (Updated: 2020-02-21 18:25:01)

฿ 5.45
Price
-0.05(-0.91%)
Day Change
฿ 5.45 >> N/A

XO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Nâng cấp để xem thêm)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
[ ? ] Cổ phiếu hiện đang là vấn đề nóng hổi trên phương tiện truyền thông xã hội và/ hoặc tin tức. Đề nghị kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội và tin tức.
Yếu tố Chất lượng70%
  In Recommendations?Not in any sections
  Great Years (years)
N/A
  Management Buy/Sell Volume (stocks)0
  Management Buy/Sell % (1 month)
N/A
  Select Rate0
  Watch Rate0.30
  Social Score23
  Magic Formula Rank by ROA
242
  Magic Formula Rank by ROE
271
  Magic Formula Rank by ROIC
257
  Price5.45
  PBV / Sector
2.89 / 3.74
  Earning Per Share0.31
  PE / Sector
12.30 / 18.68
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.11 / 0.49
GREAT
  Average 1M Daily Volume
0.27M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.38M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính72%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.91 / 13.23
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
13.82 / 11.87
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
4.84 / 1.55
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
21.96 / 19.08
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
19.41 / 14.03
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
6.49 / 1.11
GREAT
  ROE (%) / Sector
25.76 / 19.91
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
23.61 / 15.60
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
7.51 / 0.54
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
13.98 / 7.47
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.18 / 4.35
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
5.84 / 2.69
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-02-21 20:00:04
  SymbolXO
  NameEXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Agro & Food Industry
  MarketMAI
  Listed Shares424.764377
  Par Value0.50000
  Board Lot100
  Allow Short Sell?N
  Allow NVDR?Y
  Calculated FromYearEnd
  Sign
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average2,314.97 / 3,278.81
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks