เทคโนโลยี AI

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนับล้านเพื่อการลงทุน

โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ด06-0155-39

  • แนะนำหุ้นคุณภาพ
  • บอกจังหวะเข้าซื้อที่ดี
  • วิเคราะห์พอร์ตส่วนตัว
  • คำนวณประสิทธิภาพการทำกำไรให้เสร็จสรรพ

วิเคราะห์พอร์ตแบบมืออาชีพ

เพื่อผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในคุณภาพ

Lief Selective AI Fund

กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. ลีฟ ออกแบบร่วมกับ บลป. ดีพสโคป

  Lief Selective Fund (Local) เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการหาการลงทุนในหุ้นหุ้นระยะกลางถึงยาว ยอมรับความผันผวนได้สูง ต้องการโฟกัสการลงทุนไปยังหุ้นที่เลือกแล้วว่ามีคุณภาพ มีโมเดลของธุรกิจที่มีโอกาสเอาชนะคู่แข่งในตลาด และมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai

  โดยใช้เครื่องมือ AI มาช่วยในการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ประกาศออกมารายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จากนั้นจะทำการเเลือกหุ้นที่มีศักยภาพทั้งหมด 25 ตัว สำหรับ Balance model และ 10 ตัวสำหรับ Growth model

Who's suitable for Lief Selective Fund?

กองทุน Lief Selective Fund เหมาะกับนักลงทุนที่…

1#

ต้องการลงทุนในหุ้นไทยโดยใช้การคัดเลือกเชิงพื้นฐาน และมีการกระจายตัว (ความเสี่ยง) ที่พอเหมาะ

2#

ต้องการให้เครื่องมือที่จัดการลงทุนให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเลือกเอง ไม่ต้องกังวลปรับพอร์ต

3#

ต้องการสร้างผลตอบแทนจากหุ้นทีมีโอกาสชนะดัชนีในระยะยาว แต่สามารถรับความเสี่ยง ความผันผวนระหว่างทางได้

ผลการลงทุนจากการดําเนินงานจริง ( Actual Performance )

  ในช่วงที่สภาวะการลงทุนมีความผันผวน Lief Selective Fund ทั้ง Balance (+12.50%) และ Growth (+10.40%) สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า ดัชนีหุ้นไทยอย่างมีนัยสําคัญดัชนี SET TRI ถึงแม้จะแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดัชนีหุ้นต่างประเทศ แต่ยังไห้ผลตอบแทนเพียง (+3.39%) ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา

questionare-graph-lief

*ผลการดําเนินงานนับตั้งแต่จัดตั้ง (10 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2022) โดยแสดงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง หลังหักค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน

ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบ ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต นักลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดบริการของ Deepscope และ พาร์ทเนอร์ บลจ.

เรียนรู้การลงทุนเชิงคุณภาพไปด้วยกัน! กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับรายละเอียดว่าเครื่องมือต่างๆจากเรา สามารถช่วยท่านลงทุนระยะยาวอย่างไรได้บ้าง


อายุ *


คุณมีเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ *


สนใจเครื่องมือ AI ช่วยการลงทุนแบบใด (เลือกได้ทั้ง 2 แบบ)Deepscope Overview

Articles

เราเป็นที่ปรึกษาช่วยเจาะลึกหุ้นกองทุนทุกตัว ให้คุณบริหารการลงทุนของคุณด้วยเทคโนโลยี AI ที่พิสูจน์มาแล้ว!

Copyright ©2024 Deepscope. All rights reserved.