Web
            Analytics
Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

อัปเดตล่าสุด: 20 ธันวาคม พ.ศ.2565

ก่อนที่ท่านจะตกลงสมัครเป็นผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ Deepscope กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด

โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว ทั้งนี้ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้ที่เข้าถึงหรือใช้บริการทุกท่านของเว็บไซต์

หากท่านได้อ่านข้อตกลงนี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลแล้วไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ นั้น ขอให้ท่านหยุดใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที


คำเตือนเกี่ยวกับคำแนะนำทางการเงิน

Deepscope เป็น บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้นำเสนอบริการและเครื่องมือ ข้อมูลใน Deepscope ถูกวิเคราะห์ออกมาโดยอัตโนมัติโดย software ตามวิธีการวิเคราะห์คุณภาพของบริษัท และจากข้อมูลส่งมาจากตลาดหลักทรัพย์โดยไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวจากบุคคลใด ๆ ข้อมูลใน Deepscope ไม่ใช่เป็นการแนะนำผู้ใช้ให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพียงแต่เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ประกอบการตัดสินใจ โปรดใช้ผลการวิเคราะห์จากระบบ Deepscope เพื่อเป็น Guideline ในการวิเคราะห์เท่านั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาธุรกิจและงบการเงินของบริษัทให้ถ่องแท้ก่อนทำการตัดสินใจใดๆ


การสร้างบัญชี

ในการสร้างบัญชีคุณต้อง:

 • มีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์
 • มีสิทธิ์ตามกฎหมายและความสามารถในการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัท และ
 • ตกลงและยอมรับว่าจะใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการ การยกเลิกบัญชีของท่าน หรือปฏิเสธคำขอสร้างบัญชีของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ตามเกณฑ์ของบริษัท


การเก็บข้อมูล

ทางบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพื่อให้การบริการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านควรอ่านเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวควบคู่กับเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการนี้


ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์มที่ทางบริษัทได้รวบรวมทั้งจากแหล่งภายนอกและแหล่งภายในมานำเสนอในที่นี้ แม้ว่าทางบริษัทจะใช้ความพยายามเพื่อรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน แต่ทางบริษัทไม่ขอรับรองหรือรับประกันถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลทุกรูปแบบ รวมถึงไม่รับผิดชอบความสูญเสียหรือความเสียหายที่ท่านอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการเชื่อถือข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มอย่างละเอียด

นอกจากนี้ทางบริษัทไม่มีข้อผูกมัดเกี่ยวกับจำนวนเวลาการทำงานขั้นต่ำที่แพลตฟอร์มของเราจะรักษาไว้ แม้ว่าทางบริษัทจะพยายามบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มนั้นสามารถใช้งานได้

ทางบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดต่อท่านหรือผู้ใดก็ตาม หากเกิดการรบกวนหรือความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ท่านต้องใช้ความระมัดระวังของท่านเองเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านเลือกใช้จากแพลตฟอร์มของเรานั้นปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใด (เช่น เวิร์มหรือม้าโทรจัน) ที่อาจรบกวนหรือทำลายการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

ในบางครั้งทางบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม (รวมถึงข้อกำหนด) หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อธิบายไว้ในนั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า อย่างไรก็ตามกรณีที่ทางบริษัทไม่ได้ดำเนินการอัปเดตแพลตฟอร์ม ทางบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือผู้ใดก็ตามหากเกิดข้อผิดพลาดในข้อมูลหรือแพลตฟอร์มไม่ทันสมัย


โปรโมชั่นและแคมเปญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับบางแคมเปญหรือโปรโมชั่นอื่นที่มีความเกี่ยวข้องอาจมีการใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม หากท่านต้องการเข้าร่วมในแคมเปญหรือโปรโมชั่นดังกล่าว ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นนั้น ๆ ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขไม่สอดคล้องกัน ข้อตกลงและเงื่อนไขของแคมเปญหรือโปรโมชั่นเหล่านั้นจะมีผลเหนือกว่า


การทดลองใช้งาน

ผู้ใช้งานใหม่ของ Deepscope สามารถขอสมัครทดลองใช้งานเป็นสมาชิกแบบ PRO ได้ โดยการทดลองเป็นสมาชิกแบบ PRO นี้จะใช้เวลาไม่เกิน 14 วันเพื่อให้ท่านสามารถประเมินการใช้งาน Deepscope แบบเต็มก่อนเก็บค่าบริการ ผู้ใช้งานจะถูกจำกัดการทดลองใช้งานหนึ่งครั้งต่อ 12 เดือนและการอนุมัติการทดลองใช้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หรือสามารถทดลองใช้งานเป็นสมาชิกแบบ PRO ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Mission ภายในเว็บไซต์เพื่อรับสิทธิการเป็นสมาชิกแบบ PRO ตามระยะเวลาที่กำหนดของกิจกรรมนั้น ๆ


การซื้อบริการระดับพรีเมียม

ผู้ใช้งานสามารถซื้อบริการระดับพรีเมียม(สมาชิกแบบ PRO)จาก Deepscope โดยบริการเหล่านี้สามารถจัดส่งผ่านการสมัครสมาชิกหรือชำระเงินครั้งเดียว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการระดับพรีเมียมของทางบริษัทสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับผู้ใช้งานที่ซื้อบริการระดับพรีเมียม(สมาชิกแบบ PRO)ดังกล่าว

 • ส่วนลด / ราคาโปรโมชั่น

  ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกระดับพรีเมียมภายใต้อัตราค่าบริการที่ลดลงจะได้รับส่วนลดสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น (เช่น ตามคำแนะนำในข้อเสนอสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน) หลังจากนั้นอัตราค่าบริการของพวกเขาจะเปลี่ยนกลับไปเป็นราคามาตรฐาน ณ วันนั้น

 • การเปลี่ยนแปลงราคา

  Deepscope ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาการบริการได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้สมาชิกทราบอย่างสมเหตุสมผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งเตือนเก่าของผู้ใช้งาน การเรียกเก็บเงินถัดไป (เช่น รายเดือนหรือรายปี) การชำระเงินจะเป็นไปตามราคาที่แก้ไข

 • วิธีการชำระเงินและการรักษาความปลอดภัย

  การชำระเงินจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal โดยรายละเอียดของข้อมูลบัตรเครดิตนั้นจะไม่ได้เก็บไว้ในระบบของ Deepscope

 • การยกเลิก

  ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกระดับพรีเมียมได้ทุกเมื่อผ่านการตั้งค่า unsubscription ทาง Paypal โดยผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนบางส่วน อย่างไรก็ตามสำหรับการคืนเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทางบริษัทอาจเลือกที่จะคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ใช้งานตามแต่กรณี

 • การคืนเงิน

  ทางบริษัทเสนอการรับประกันคืนเงินภายใน 14 วันสำหรับสมาชิกใหม่ทั้งหมดนับจากวันที่สมัคร การคืนเงินในช่วง 14 วันที่ผ่านมาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

  หากเป็นไปได้ ในการลงทะเบียนครั้งแรกผู้ใช้งานอนุญาตให้ Deepscope หักบัญชีบัตรเครดิตของตนโดยอัตโนมัติสำหรับวันครบรอบการเรียกเก็บเงินที่ตามมา (เช่น รายเดือนหรือรายปี) จนกว่าจะยกเลิก

 • สงวนสิทธิ์ใช้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

  ผู้ใช้งานไม่สามารถแบ่งปันการเข้าถึงการบริการระดับพรีเมียมของตน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนภายใต้ระดับความเป็นสมาชิก

 • ผู้ใช้งาน

  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้งานจะเป็นไปตามภาษีสินค้าและบริการ


การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของทางบริษัทจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม ซึ่ง Deepscope ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น

Deepscope ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามแต่อย่างใด ท่านรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า Deepscope จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ดังกล่าว


สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัดเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์ การออกแบบ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ) ภายในแพลตฟอร์มและภายในเนื้อหา (รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ เสียงและซอฟต์แวร์) บนแพลตฟอร์มทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม

ทางบริษัทอนุญาตให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มและดูเนื้อหาทั้งหมดตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากทางบริษัท และ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกเหนือจากโปรแกรม/เว็บไซต์พันธมิตรหรือหุ้นส่วน ปุ่มแชร์สื่อออนไลน์ ฟีเจอร์การดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก ฟีเจอร์การดาวน์โหลด PDF (ใช้ได้เฉพาะกับระดับการสมัครสมาชิกที่ถูกเลือกเท่านั้น) หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรในการทำซ้ำหรือเผยแพร่จากทางบริษัทโดยตรง แพลตฟอร์มและเนื้อหาทั้งหมดห้ามนำไปทำซ้ำหรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ และห้ามคัดลอกเนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น การสนับสนุนสำหรับการตีพิมพ์การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง ในกรณีที่บริษัทพบว่ามีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ในที่นี้ให้รวมถึงการเพิกถอนสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มที่สมัครไว้กับบริษัทด้วย

ห้ามบุคคลใด ๆ ทำการคัดลอกหรือทำซ้ำ จากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต


ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

นอกเหนือจากโปรแกรม/เว็บไซต์พันธมิตรหรือหุ้นส่วนและระดับสมาชิกที่ถูกกำหนดไว้พิเศษ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ท่านไม่สามารถแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งแสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ถ่ายโอน หรือขายเนื้อหา ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ ท่านไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือเนื้อหาใด ๆ ของแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ รวมถึงกิจกรรมการโฆษณาหรือการสร้างรายได้จากการโฆษณาบนเว็บไซต์ของท่านเอง


กิจกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้

ท่านต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับแพลตฟอร์มของทางบริษัท รวมถึง:

 • การกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว (รวมถึงการอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากแต่ละบุคคล) หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นใดของบุคคล
 • ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อหมิ่นประมาท หรือหมิ่นประมาทบริษัท พนักงานของบริษัท หรือบุคคลอื่น ๆ
 • อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางบริษัทหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น และ
 • การโพสต์หรือการติดต่อสื่อสารไปยังแพลตฟอร์ม เนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความรำคาญในความเห็นของทางบริษัท หรือเป็นการหมิ่นประมาท เหยียดสีผิว อนาจาร ข่มขู่ ลามกหรืออื่น ๆ หรือละเมิดระบบของทางบริษัท หรือระบบของบุคคลที่สาม หรือการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

หากทางบริษัทอนุญาตให้ท่านโพสต์ข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลนี้ตามดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด

ทางบริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดว่าจะสมบูรณ์ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน รวมถึงไม่รับประกันเรื่องการเข้าถึงนั้นว่าจะไม่มีการหยุดชะงักหรือเกิดข้อผิดพลาดหรือปราศจากไวรัส อีกทั้งไม่รับรองว่าแพลตฟอร์มจะปลอดภัยตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับหรือยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เนื้อหาใด ๆ หรือฟีเจอร์ใด ๆ ของแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลลัพธ์


ความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่คำนึงถึงลักษณะที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการใช้งานแพลตฟอร์มและ / หรือข้อมูลของทางบริษัท หรือเนื้อหา หรืออันเป็นผลมาจากการไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ / หรือข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลหรือวัสดุบางอย่างที่อยู่ในนั้นไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต


คุกกี้

เว็บไซต์ Deepscope ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้ทางบริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้บริษัทติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หากท่านไม่ยินยอมหรือไม่เห็นด้วยกับการติดตั้งคุกกี้ของทางบริษัท ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่ในกรณีที่ท่านบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือฟังก์ชันบางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่ทำงานได้อย่างที่ควรเป็น


กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทย ในทางตรงกันข้าม กรณีที่เกิดข้อพิพาทกัน ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ หรือเรียกร้องให้บังคับใช้บทบัญญัติของข้อตกลงนี้เพื่อเรียกคืนความเสียหายจากการละเมิดหรือผิดสัญญาข้อตกลงที่เกิดขึ้น ให้ศาลไทยมีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว โดยการใช้เว็บไซต์นี้หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ท่านได้ยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ตั้งของศาลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการฟ้องร้องการดำเนินการหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ ท่านขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนที่เกิดจากข้อตกลงนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ


ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ดังวิธีต่อไปนี้: