Web
 Analytics
Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับ: 24 เมษายน 2562

Deepscope ("เรา" "ของเรา" "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") ดำเนินการเว็บไซต์ https://deepscope.com/ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ")

Deepscope ได้จัดทำหน้านโยบายส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทและตัวเลือกที่ท่านเชื่อมโยงกับข้อมูลนั้น

ทางบริษัทใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการ การใช้บริการนี้แสดงว่าท่านยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท


นิยาม

 • บริการ

  บริการ คือ เว็บไซต์ https://deepscope.com/ ที่ดำเนินการโดย Deepscope

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตซึ่งสามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลเหล่านั้น (หรือจากข้อมูลเหล่านั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหรือมีแนวโน้มที่จะเข้ามาอยู่ในความครอบครองของบริษัท)

 • ข้อมูลการใช้งาน

  ข้อมูลการใช้งาน คือ ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งอาจจะเก็บข้อมูลจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมเพจ)

 • คุกกี้

  คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน (คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ)

 • ผู้ควบคุมข้อมูล

  ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล (บุคคลที่กฎหมายสมมติให้มีสภาพบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา) ซึ่งมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์และลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหรือจะต้องดำเนินการ

  สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทางบริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (หรือผู้ให้บริการ) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  ทางบริษัทอาจใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลของท่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • เจ้าของข้อมูล (หรือผู้ใช้งาน)

  เจ้าของข้อมูล คือ บุคคลที่ใช้บริการของบริษัทและเป็นบุคคลที่ข้อมูลส่วนตัวระบุไปถึง


การเก็บรวมรวมและการใช้ข้อมูล

ทางบริษัทรวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของบริษัทให้กับท่าน โดยมีการเก็บข้อมูลดังนี้

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของบริษัท ทางบริษัทอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวตนของท่านได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") โดยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนมีดังต่อไปนี้:

 • อีเมล
 • ชื่อและนามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ทางบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อท่านทางจดหมาย สื่อทางการตลาดหรือโปรโมชั่นและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารใด ๆ หรือทั้งหมดจากทางบริษัทได้โดยทำตามลิงก์ยกเลิกการสมัครให้ไว้ในอีเมลที่บริษัทส่งไป

ข้อมูลการใช้งาน

ทางบริษัทอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและใช้บริการ ('ข้อมูลการใช้งาน') ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่น Internet Protocol address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน (เช่น IP Address) ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การเยี่ยมชมหน้าต่าง ๆ ของบริการบริษัท วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่ใช้บนหน้าบริการเหล่านั้นไม่ซ้ำกัน ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

การติดตามและข้อมูลคุกกี้

ทางบริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของบริษัทและทางบริษัทเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

คุกกี้ คือ ไฟล์ที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุเฉพาะที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่านจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เช่น beacon, tags และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล รวมถึงเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของบริษัท

ท่านสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ของแพลตฟอร์มบริษัท ท่านอาจไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มของบริษัทได้

ตัวอย่างคุกกี้ที่ทางบริษัทใช้:

 • Session Cookies. ทางบริษัทใช้ Session Cookies เพื่อใช้ในการดำเนินการ เช่น การล็อกอินผู้ใช้งาน
 • Preference Cookies. ทางบริษัทใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน
 • Security Cookies. ทางบริษัทใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

การใช้ข้อมูล

Deepscope ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้และรักษาบริการของบริษัท
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท
 • เพื่อให้ท่านมีส่วนร่วมในเชิงโต้ตอบกับบริการของบริษัท ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 • เพื่อให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน
 • เพื่อรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีค่า เป็นประโยชน์ให้ทางบริษัทสามารถปรับปรุงบริการของบริษัทได้
 • เพื่อตรวจสอบการใช้บริการของบริษัท
 • เพื่อตรวจจับ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • เพื่อให้ข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางบริษัทนำเสนอ ซึ่งคล้ายคลึงกับสินค้าที่ท่านซื้อหรือสอบถามไปแล้ว เว้นแต่ท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎระเบียบ General Data Protection Regulation (GDPR)

หากท่านมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) พื้นฐานทางกฎหมายของ Deepscope สำหรับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทรวบรวมและบริบทเฉพาะที่ทางบริษัทเก็บรวบรวม

Deepscope อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจาก:

 • ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องทำสัญญากับท่าน
 • ท่านอนุญาตให้ทางบริษัทเก็บข้อมูลเช่นนั้น
 • การประมวลผลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทางบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้ถูกลบล้างโดยสิทธิ์ของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการชำระเงิน
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

การเก็บรักษาข้อมูล

Deepscope จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางบริษัทจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น หากบริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) แก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายของบริษัท

Deepscope จะเก็บข้อมูลการใช้งานไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงการทำงานของบริการของบริษัทหรือทางบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น


การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของท่านรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนและเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกประเทศหรือเขตอำนาจศาลของรัฐบาลอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอำนาจศาล

หากท่านอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับบริษัท โปรดทราบว่าทางบริษัทถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลมายังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น

การยินยอมของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวแทนข้อตกลงของท่านในการถ่ายโอนนั้น

Deepscope จะดำเนินการทุกขั้นตอนตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรหรือประเทศอื่น เว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ


การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการบังคับใช้ทางกฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง Deepscope อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อทำตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องโดยหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

Deepscope อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อ:

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Deepscope
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท แต่โปรดอย่าลืมว่าไม่มีวิธีใดในการส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าทางบริษัทจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์


นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับสัญญาณ "ห้ามติดตาม" ภายใต้ California Online Protection Act (CalOPPA)

ทางบริษัทไม่สนับสนุน Do Not Track ("DNT") ซึ่ง Do Not Track เป็นค่ากำหนดที่ท่านสามารถตั้งค่าได้ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อแจ้งเว็บไซต์ที่ท่านไม่ต้องการถูกติดตาม

โดยท่านสามารถเปิดหรือปิดไม่ติดตามได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าหรือการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน


สิทธิในการปกป้องข้อมูลของท่านภายใต้กฎระเบียบ General Data Protection Regulation (GDPR)

หากท่านอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ท่านมีสิทธิในการปกป้องข้อมูลบางประการ Deepscope มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถตรวจแก้ แก้ไข ลบหรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บไว้เกี่ยวกับท่านและหากท่านต้องการให้ลบออกจากระบบของบริษัท โปรดติดต่อทางบริษัทตามช่องทางการติดต่อ

ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิในการปกป้องข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • สิทธิในการเข้าถึง แก้ไขหรือลบข้อมูล เมื่อใดก็ตามที่ทำได้ ท่านสามารถเข้าถึง อัปเดต หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยตรงผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีของท่าน หากท่านไม่สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้ด้วยตนเองโปรดติดต่อเราเพื่อช่วยเหลือท่าน

 • สิทธิในการแก้ไข ท่านมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลของท่าน หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 • สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการอนุญาตให้ใช้อย่างจำกัด ท่านมีสิทธิขอให้ทางบริษัทจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาของข้อมูลที่ทางบริษัทมี ส่งมอบให้กับท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 • สิทธิที่จะถูกลืม ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอลบบัญชีของคุณ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลต่าง ๆ ในโปรไฟล์ แต่การลบคุกกี้ท่านจะต้องลบออกจากฝั่งของท่านด้วยตัวเอง

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ เนื่องจาก Deepscope อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ได้โดยการส่งคำขอในช่องทางการติดต่อด้านล่างสุด โปรดทราบว่าทางบริษัทอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนตอบรับคำขอดังกล่าว

คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อ Data Protection Authorities (DPA) เกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ DPA ท้องถิ่นของท่านในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)


บริการอื่นของบุคคลที่สาม

ทางบริษัทอาจจ้างบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของบริษัท ("บริการอื่นของบุคคลที่สาม") โดยให้บริการในนามของบริษัท ดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือช่วยทางบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของบริษัท

บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการในนามของบริษัทเท่านั้นและมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การวิเคราะห์

ทางบริษัทอาจใช้บริการอื่นของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของบริษัท

 • Google Analytics

  Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่นำเสนอโดย Google ซึ่งจะติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ โดย Google จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของบริษัท ข้อมูลนี้จะแชร์กับบริการอื่น ๆ ของ Google Google ซึ่งอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อกำหนดบริบทและปรับแต่งโฆษณาของเครือข่ายโฆษณาของตนเอง

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้กิจกรรมของท่านใน Google Analytics ได้โดยการติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ส่วนเสริม เพื่อป้องกันไม่ให้ JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และ dc.js) แชร์ข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บนโยบายส่วนบุคคลและข้อกำหนดของ Google:https://policies.google.com/privacy?hl=en

การทำ Remarketing ตามพฤติกรรม

Deepscope ใช้บริการ Remarketing เพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามกับท่าน หลังจากที่ท่านเยี่ยมชมบริการของบริษัท ทางบริษัทและผู้ขายบุคคลที่สามจะใช้คุกกี้เพื่อแจ้ง เพิ่มประสิทธิภาพและแสดงโฆษณาตามการเยี่ยมชมบริการของท่านในอดีต

 • Google Ads (AdWords)

  Google Ads (AdWords) บริการ Remarketing ให้บริการโดย Google Inc.

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ Google Analytics สำหรับการโฆษณาแบบแบนเนอร์และปรับแต่งโฆษณาบนเครือข่ายของ Google Adwords ได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าโฆษณาของ Google: http://www.google.com/settings/ads

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน Google Analytics Opt-out Browser Add-on สามารถป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บนโยบายส่วนบุคคลและข้อกำหนดของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebook

  บริการ Facebook remarketing ให้บริการโดย Facebook Inc.

  ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจจาก Facebook ได้โดยไปที่หน้า: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  หากท่านต้องการเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจของ Facebook ให้ทำตามคำแนะนำจาก Facebook https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลตนเองสำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ที่กำหนดโดย Digital Advertising Alliance ท่านยังสามารถเลือกไม่ใช้ Facebook และบริษัทอื่น ๆ ที่เข้าร่วมผ่าน Digital Advertising Alliance ในสหรัฐอเมริกา http://www.aboutads.info/choices/ ,Digital Advertising Alliance of Canada ในแคนาดา, European Interactive Digital Advertising Alliance ในยุโรป http://www.youronlinechoices.eu/ หรือเลือกไม่ใช้โดยการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของท่าน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Facebook โปรดไปที่นโยบายส่วนบุคคลของ Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

การชำระเงิน

ทางบริษัทอาจจัดหาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการอื่นที่ต้องชำระเงินภายในบริการของบริษัท ในกรณีนั้นทางบริษัทจะใช้บริการของบุคคลที่สามในการประมวลผลการชำระเงิน (เช่น บริการเสริมการชำระเงิน)

ทางบริษัทจะไม่จัดเก็บหรือรวบรวมรายละเอียดบัตรที่ท่านใช้ชำระเงิน โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งให้โดยตรงกับผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของบริษัท ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม บริการเสริมการชำระเงินเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย PCI-DSS ซึ่งจัดการโดย PCI Security Standards Council อันเป็นความร่วมมือของแบรนด์ต่างๆเช่น Visa, MasterCard, American Express และ Discover ข้อกำหนด PCI-DSS ช่วยให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลการชำระเงินอย่างปลอดภัย

บริการเสริมการชำระเงินที่ทางบริษัทเลือกใช้ ได้แก่ :


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของบริษัทอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท หากท่านคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม ท่านจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึง

ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของบริการที่เป็นของบุคคลที่สามใด ๆ


ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของบริษัทไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ("เด็ก")

บริษัทจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยเจตนาจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท โปรดกรุณาติดต่อบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง หากบริษัททราบว่าทางบริษัทได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง ทางบริษัทจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลและ / หรือประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการของบริษัทก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต "วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อทางบริษัทมีการโพสต์ในหน้านี้


ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ดังวิธีต่อไปนี้: