Web
 Analytics
Deepscope in FinTech Abu Dhabi 2019

Deepscope in FinTech Abu Dhabi 2019

04 Nov 2019   |    1254


Deepscope เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยไปเข้าร่วมงาน FinTech Abu Dhabi 2019 หนึ่งในงาน FinTech ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา

มีผู้เข้าร่วมงาน FinTech Abu Dhabi มากกว่า 5,000+ คนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญมากพูดให้ความรู้กว่า 130 คนบน 3 เวที ซึ่งรวมไปถึงยูนิคอร์นสตาร์ทอัพ 13 บริษัทด้วย


Share this article: