Web
            Analytics
Nền tảng Deepscope AI để phân tích chứng khoán

Một hệ thống tự động giúp bạn

tăng lợi tức đầu tư

Stock Opportunity Rà quét tìm kiếm cơ hội đầu tư, so sánh cổ phiếu giữa các ngành để phát hiện được cổ phiếu chất lượng cao

Top Rank Chúng tôi liệt kê cho bạn các cổ phiếu có kết quả tốt nhất bằng các tiêu chí đo lường khác nhau

Health Check Phân tích chứng khoán chuyên sâu, với bản tóm tắt chính xác và dễ hiểu

My Portfolio The comprehensive portfolio analysis that enable you to make better decision.

ceo-cto

Được tạo ra bằng chính những nhà đầu tư, cho những nhà đầu tư

Deepscope.com ban đầu được tạo ra cho các nhà sáng lập và bạn bè là các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan. Hệ thống Setscope được xây dựng để giúp các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong các cổ phiếu có chất lượng và giúp quản lý Danh mục đầu tư của họ một cách hiệu quả. Thông tin sẽ giúp đưa ra quyết định và/hoặc nhắc nhở nhà đầu tư khi một yếu tố cơ bản của cố phiếu có sự biến đổi.

Deepscope help analyze your wealth/investment

Join our community with 103,841 
active members to learn and better plan your wealth, and you
have seen us on these media

partner