Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

ระบบอัตโนมัติที่ช่วยเรา

เพิ่มพูนผลตอบแทนจากการลงทุน

Stock Opportunity สแกนหาโอกาสลงทุนใหม่ๆอย่างละเอียดในเชิงคุณภาพ, เปรียบเทียบหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อค้นพบหุ้นที่ดีที่สุด

Top Rank แสดงหุ้นที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดในแต่ละหลากหลายปัจจัย

Health Check วิเคราะห์คุณภาพของหุ้นในเชิงลึกรวมถึงจังหวะเข้าซื้อ แสดงผลเป็นสรุปสั้นๆที่เข้าใจได้ง่าย

My Portfolio วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนอย่างสมบูรณ์ ให้เรารับรู้การเปลี่ยนแปลงทันทีเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายและถูกต้อง

ceo-cto

สร้างเพื่อนักลงทุน โดยนักลงทุน

Deepscope.com เดิมทีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเองโดยผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เราต้องการให้ Deepscope เป็นระบบ investment platform ที่สมบูรณ์แบบในการค้นหาโอกาสในการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพ และช่วยเราซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยบริหาร portfolio ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดด้วยการแสดงข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดในการตัดสินใจ และเตือนเราทันทีในยามที่พื้นฐานของหุ้นที่เราลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง

Deepscope ช่วยคุณวิเคราะห์การลงทุนได้อย่างไร?

Join our community with 103,690 
active members to learn and better plan your wealth, and you
have seen us on these media

partner