Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
242.00
100
stone_small_igrowth
11.30
100
stone_small_igrowth
1,148.25
85
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
10.30
100
stone_small_igood
1.91
100
stone_small_igood
14.00
100
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
3.88
100
stone_small_idividend
4.08
85
stone_small_idividend
9.25
62
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
62.50
96
stone_small_alltiming
7.65
96
stone_small_alltiming
5.00
96
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
205.00
50
stone_small_social
22.20
26
stone_small_social
0.56
26
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
191.50
78
stone_small_macd
22.80
91
stone_small_macd
7.55
87
stone_small_macd
Stock Price Timing Overall
23.50
91
stone_small_rsi
1.29
91
stone_small_rsi
7.85
91
stone_small_rsi
Stock Price Timing Overall
9.55
91
stone_small_stochastic
2.24
6
stone_small_stochastic
2.80
6
stone_small_stochastic

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
242.00
100
stone_small_topwatch
17.10
100
stone_small_topwatch
17.00
85
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
205.00
69
stone_small_topsocial
0.63
23
stone_small_topsocial
22.20
46
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
3.46
62
stone_small_roe
15.00
69
stone_small_roe
6.05
85
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
190.29
69
stone_small_roic
3.46
62
stone_small_roic
6.05
85
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer TWZ 0.05 +25.00% 3,987,600
stone_small_gainer STA 23.70 +19.70% 106,030,900
stone_small_gainer WFX 1.89 +17.39% 13,426,500
stone_small_gainer CIG 0.07 +16.67% 1,758,900
stone_small_gainer WPH 13.60 +16.24% 11,384,100
stone_small_gainer CHO 0.09 +12.50% 20,795,500
stone_small_gainer TSTE 10.90 +11.79% 5,200
stone_small_gainer TRUBB 1.51 +10.22% 156,094,500
stone_small_gainer TGPRO 0.12 +9.09% 3,158,600
stone_small_gainer KGEN 0.81 +8.00% 18,096,800
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser SVR 1.02 -19.05% 9,068,800
stone_small_loser KC 0.08 -11.11% 274,800
stone_small_loser TFI 0.08 -11.11% 17,600
stone_small_loser ACG 1.12 -10.40% 20,500
stone_small_loser IP 5.15 -7.21% 1,831,600
stone_small_loser SAFE 20.70 -7.17% 4,591,500
stone_small_loser MILL 0.13 -7.14% 1,059,600
stone_small_loser WAVE 0.13 -7.14% 5,015,000
stone_small_loser KEX 3.86 -6.76% 15,194,800
stone_small_loser GLOCON 0.28 -6.67% 4,754,700