Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
87.75
77
1.78
77
227.00
77
StockPriceQualityHealth
14.60
100
10.90
100
3.68
100
StockPriceQualityHealth
17.80
100
10.60
100
33.75
100
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
0.64
96
1.28
96
16.90
96
StockPriceTimingHealth
5.00
64
104.00
26
0.48
56
StockPriceTimingHealth
60.25
91
7.55
91
2.74
91
StockPriceTimingHealth
13.50
96
66.00
6
2.16
91
StockPriceTimingHealth
30.75
87
2.84
6

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
8.15
100
92.75
77
0.28
31

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
27.25
62
1.21
46
4.08
69

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
29.00
92
9.15
100
19.70
100
StockPriceQualityHealth
29.00
92
9.15
100
3.18
69

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
SCI1.75+10.76%54,686,000
PRINC6.30+9.57%49,721,500
TKT2.16+8.54%10,740,000
AQUA0.64+8.47%240,511,100
UAC5.80+8.41%14,767,600
CV2.06+7.85%97,349,900
ILINK7.75+6.90%2,276,000
TVDH1.03+6.19%36,181,900
CRANE1.55+6.16%29,972,100
PPPM0.19+5.56%18,548,300
StockLastChangeVolume
INSURE257.00-15.18%9,600
WAVE0.20-9.09%17,677,500
TVI18.90-7.80%2,758,400
CH5.00-6.54%31,097,500
UMS2.04-6.42%87,300
ACAP0.59-6.35%1,368,500
UKEM1.86-5.58%110,459,600
TFI0.17-5.56%19,889,800
CHEWA0.90-5.26%7,296,800
DPAINT10.10-4.72%5,365,300