Web
            Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Health
166.00
92
1.10
85
99.00
77
Stock Price Quality Health
16.40
100
18.00
100
13.70
100
Stock Price Quality Health
12.30
100
30.75
100
9.10
92
Stock Price Quality Health
Stock Price Quality Health

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Health
6.40
96
3.02
96
2.04
96
Stock Price Timing Health
33.00
26
107.00
56
69.25
91
Stock Price Timing Health
Stock Price Timing Health
Stock Price Timing Health

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Health
7.10
100
21.10
62
1.10
85

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Health
166.00
92
21.10
62
103.50
69

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Health
30.75
92
0.40
77
15.80
100
Stock Price Quality Health
30.75
92
0.40
77
15.80
100

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Health Stock Last Change Volume
SDC 0.18 +28.57% 456,523,900
NEWS 0.05 +25.00% 701,546,400
NDR 2.56 +17.43% 40,213,300
KKC 0.38 +11.76% 863,300
MTW 6.70 +10.74% 26,619,100
TNDT 0.62 +10.71% 35,731,400
YONG 2.56 +8.47% 32,024,300
EFORL 0.39 +8.33% 47,544,500
BOL 12.30 +7.89% 3,951,700
PF 0.43 +7.50% 85,882,400
Health Stock Last Change Volume
TWZ 0.07 -12.50% 11,791,900
BIOTEC 0.94 -6.93% 88,406,000
AMARIN 6.80 -6.21% 126,300
NC 10.50 -5.41% 400
FANCY 0.71 -5.33% 6,516,800
DV8 0.44 -4.35% 47,500
GSC 2.28 -4.20% 2,002,800
CMO 5.75 -4.17% 2,177,900
TMC 4.22 -4.09% 25,866,800
KCC 7.30 -3.95% 6,976,700