Web
            Analytics
FAQ

FAQ


  Giới thiệu về Deepscope

Deepscope là một hệ thống tự động phân tích mọi cổ phiếu của toàn thị trường mỗi ngày. Sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ Máy học (Machine Learning), để cung cấp các cổ phiếu chất lượng nhất, nắm bắt được thị trường và tăng hiệu suất hoàn vốn cho các nhà đầu tư cá nhân/các nhà môi giới/các quỹ đầu tư.

Yes, Deepscope and Setscope are the same company, Setscope had changed the company name to Deepscope in 2016. Also now Deepscope was granted Investment Advisory license and the company name is changed to Deepscope Investment Advisory Securities Co., Ltd.

Deepscope hiện chưa có ứng dụng trên điện thoại.

  Dịch vụ

1. Rà quét tìm cơ hội đầu tư, so sánh các cổ phiếu trong các ngành khác nhau để tìm ra những cổ phiếu chất lượng cao.
2. Hiện thị những cổ phiếu có hiệu suất cao nhất với các tiêu chí đo lường khác nhau.
3. Phân tích chuyên sâu, với bản tóm tắt dễ hiểu
4. Hệ thống Quản lý Danh mục đầu tư toàn diện cho phép bạn đưa ra những quyết định đúng đắn hơn.

Deepscope không có phân tích thị trường chứng khoán của các nước khác. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thêm chức năng phân tích chứng khoán quốc tế trong tương lai không xa.

Deepscope is focusing on investment advisory. We could analyze and recommend mutual/private fund issued by fund management companies. We also help fund companies setup funds for the customers but these funds are legally managed by the licensed fund companies, not Deepscope.

  Hướng dẫn cách dùng

Bạn có thể tìm Hướng dẫn cách dùng Deepscope tại mục ‘Manual’
hoặc video hướng dẫn tại mục ‘Video Tutorials’ trên thanh Menu bên phải.

Following the steps.
1. Click ‘Setting’ on the right top menu.
2. Go to ‘Specific Settings’ section and click the on-off switch to enable Social Features.
3. Name you social name or click Auto Generate (it will take names from your account to be used as social name)
4. Click ‘Save / Update Info’.

  Deepscope PRO

Tất cả các người dùng đều có thể sử dụng tất cả các tính năng. Nhưng hệ thống của người dùng Miễn phí hiển thị ít cổ phiếu hơn và không có chức năng hiển thị 'Thời điểm mua'

Click ‘GET PRO’ on Menu Bar, then select PRO plan as you prefer.

1. Vào ‘Setting’ ở thanh Menu bên phải, nhấn 'Hủy đăng ký'

Please see package price for each plan at: Membership Sign-Up