Web
            Analytics
FAQ

FAQ


  Giới thiệu về Deepscope

Deepscope là một hệ thống tự động phân tích mọi cổ phiếu của toàn thị trường mỗi ngày. Sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ Máy học (Machine Learning), để cung cấp các cổ phiếu chất lượng nhất, nắm bắt được thị trường và tăng hiệu suất hoàn vốn cho các nhà đầu tư cá nhân/các nhà môi giới/các quỹ đầu tư.

Yes, Deepscope and Setscope are the same company, Setscope had changed the company name to Deepscope in 2016. Also now Deepscope was granted Investment Advisory license and the company name is changed to Deepscope Investment Advisory Securities Co., Ltd.

Deepscope hiện chưa có ứng dụng trên điện thoại.

  Dịch vụ

1. Rà quét tìm cơ hội đầu tư, so sánh các cổ phiếu trong các ngành khác nhau để tìm ra những cổ phiếu chất lượng cao.
2. Hiện thị những cổ phiếu có hiệu suất cao nhất với các tiêu chí đo lường khác nhau.
3. Phân tích chuyên sâu, với bản tóm tắt dễ hiểu
4. Hệ thống Quản lý Danh mục đầu tư toàn diện cho phép bạn đưa ra những quyết định đúng đắn hơn.

Deepscope không có phân tích thị trường chứng khoán của các nước khác. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thêm chức năng phân tích chứng khoán quốc tế trong tương lai không xa.

Deepscope đang trong quá trình xin giấy phép Tư vấn đầu tư từ chính phủ, vì vậy chúng tôi sẽ mở các dịch vụ quỹ tương hỗ và quỹ tư nhân trong tương lai không xa.

  Hướng dẫn cách dùng

Bạn có thể tìm Hướng dẫn cách dùng Deepscope tại mục ‘Manual’
hoặc video hướng dẫn tại mục ‘Video Tutorials’ trên thanh Menu bên phải.

Làm theo các bước sau:
1. Nhấn vào ‘Setting’ trên thanh Menu bên phải
2. Vào 'Cài đặt cụ thể' và thêm địa chỉ email của bạn tại mục 'E-mail nhận kết quả phân tích'.
3. Nhấn vào 'Tần suất nhận email phân tích từ Deepscope' và chọn tần suất thích hợp với bạn
4. Nhấn 'Update'

  Deepscope PRO

Tất cả các người dùng đều có thể sử dụng tất cả các tính năng. Nhưng hệ thống của người dùng Miễn phí hiển thị ít cổ phiếu hơn và không có chức năng hiển thị 'Thời điểm mua'

Nhấn vào 'USE PRO' trên thanh Menu, sau đó chọn gói PRO phù hợp với nhu cầu của bạn.

1. Vào ‘Setting’ ở thanh Menu bên phải, nhấn 'Hủy đăng ký'
2. Đối với người dùng PayPal, bạn có thể nhấn 'hủy đăng ký' trên PayPal.

Gíá gói tháng = 25 USD/tháng. Giá gói cả năm = 270 USD/năm.