Web
            Analytics
Opportunity - Quality

Opportunity - Quality

Updated: 2024-05-25 Q1/24
Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh. Công ty có lợi nhuận xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt. Tăng trưởng rất nhanh chóng.

100

Quality Score

67

Timing Score

BH

BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY Company financial health is Excellent
 • TH:SET
...
 • 242.00
 • PEG 0.23
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

26

Timing Score

NVDA

NVIDIA CORP Company financial health is Excellent
 • US:XNAS
...
 • 131.88
 • PEG 1.07
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

26

Timing Score

MC

MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Excellent
 • TH:SET
...
 • 11.10
 • PEG 0.74
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
BH25.7831.9331.461.581.870.23242.00
NVDA75.8470.10115.661.531.321.07131.88
MC12.8816.6719.256.147.170.7411.10
Cổ phiếu ổn định. Công ty có lợi nhuận tốt và sức khỏe tài chính xuất sắc. Tăng trưởng chậm nhưng đều đặn

100

Quality Score

87

Timing Score

SRICHA

SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLI... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 9.70
 • PEG 0.09
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

26

Timing Score

NNCL

NAVANAKORN PUBLIC COMPANY L... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 1.87
 • PEG 0.44
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

26

Timing Score

Q-CON

QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 11.80
 • PEG 0.06
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
SRICHA6.5724.0724.583.852.580.099.70
NNCL7.9312.4813.305.065.880.441.87
Q-CON5.8432.3036.034.978.470.0611.80
Cổ tức cao liên tục với lợi nhuận vừa phải và sức khỏe tài chính tốt

100

Quality Score

26

Timing Score

NYT

NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY ... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
...
 • 3.62
 • PEG 0.22
Compare Watchlist Myport

85

Quality Score

89

Timing Score

WHAUP

WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC C... Company financial health is Good
 • TH:SET
...
 • 4.10
 • PEG 0.12
Compare Watchlist Myport

62

Quality Score

65

Timing Score

AUCT

UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIM... Company financial health is OK
 • TH:MAI
...
 • 9.80
 • PEG 0.87
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
NYT8.1810.4415.654.939.840.223.62
WHAUP8.388.1613.784.066.250.124.10
AUCT14.1923.0354.673.996.560.879.80
Cổ phiếu mới niêm yết, với hiệu suất xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt trong giai đoạn mới đây nhất
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล
Phục hồi lợi nhuận từ hiệu suất kém với tiềm năng tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính mạnh hơn
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล