Web
            Analytics
Opportunity – Timing

Opportunity - Timing

Xếp hạng cổ phiếu dựa vào tất cả các chỉ số, dựa trên thời điểm mua
1

31

Quality Score

97

Timing Score

CM

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBL... Company financial health is Not Good
 • TH:SET
 • 2.28
Compare Watchlist Myport
2

92

Quality Score

95

Timing Score

PTTEP

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION Company financial health is Good
 • TH:SET
 • 163.00
 • PEG 0.24
Compare Watchlist Myport
3

62

Quality Score

92

Timing Score

AHC

AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COM... Company financial health is OK
 • TH:SET
 • 18.60
 • PEG 0.19
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
1CM0.00-2.11-2.33869.01001.400.002.28
2PTTEP8.4316.8018.130.67 M27.240.24163.00
3AHC13.6510.5410.972788.31008.870.1918.60
Xếp hạng cổ phiếu dựa vào Điểm Xếp hạng xã hội, dựa trên thời điểm mua
1

62

Quality Score

57

Timing Score

ITC

I-TAIL CORPORATION PUBLIC C... Company financial health is OK
 • TH:SET
 • 19.40
Compare Watchlist Myport
2

77

Quality Score

88

Timing Score

TLI

THAI LIFE INSURANCE PUBLIC ... Company financial health is Good
 • TH:SET
 • 12.40
Compare Watchlist Myport
3

54

Quality Score

89

Timing Score

ASW

Assetwise Public Company Li... Company financial health is Not Good
 • TH:SET
 • 8.60
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
1ITC19.5014.0613.030.06 M12.310.0019.40
2TLI15.8610.282.040.14 M11.510.0012.40
3ASW7.3420.039.967777.400017.630.008.60
Stocks ordered by MACD timing indicator. The indicator also looks for only stocks with MACD value > 0 and MACD line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks ordered by RSI timing indicator. The indicator also looks for only stocks those RSI line just crossed up 70 no longer than 3 days.
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks ordered by STOCHASTIC timing indicator. The indicator also looks for only stocks with STOCHASTIC value > 80 and STOCHASTIC line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks with Quality + Timing Score more than 70 in average which just turns Gem sign into green, resulted in a good timing to buy.
1

77

Quality Score

69

Timing Score

SAAM

SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUB... Company financial health is Good
 • TH:MAI
 • 7.00
 • PEG 1.38
Compare Watchlist Myport
2

85

Quality Score

56

Timing Score

NETBAY

NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Good
 • TH:MAI
 • 20.80
 • PEG -14.88
Compare Watchlist Myport
3

69

Quality Score

67

Timing Score

GYT

GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC ... Company financial health is OK
 • TH:SET
 • 197.00
 • PEG -0.48
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
1SAAM97.845.715.892100.040032.571.387.00
2NETBAY22.0146.8342.494240.000037.47-14.8820.80
3GYT11.893.442.931468.90002.84-0.48197.00