Web
 Analytics
Opportunity – Timing

Opportunity - Timing

Xếp hạng cổ phiếu dựa vào tất cả các chỉ số, dựa trên thời điểm mua
1

77

Quality Score

96

Timing Score

DCC

DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMP...Company financial health is Good
 • TH:SET
 • 2.76
 • PEG 0.65
Compare Watchlist Myport
2

62

Quality Score

96

Timing Score

RATCH

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY ...Company financial health is OK
 • TH:SET
 • 41.75
 • PEG 0.94
Compare Watchlist Myport
3

46

Quality Score

96

Timing Score

FPT

FRASERS PROPERTY (THAILAND)...Company financial health is Not Good
 • TH:SET
 • 15.30
 • PEG 0.30
Compare Watchlist Myport
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1DCC15.0228.8523.380.03 M19.940.652.76
2RATCH11.159.317.140.09 M10.510.9441.75
3FPT14.406.994.140.04 M15.080.3015.30
Xếp hạng cổ phiếu dựa vào Điểm Xếp hạng xã hội, dựa trên thời điểm mua
1

38

Quality Score

26

Timing Score

L&E

LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC...Company financial health is Not Good
 • TH:SET
 • 2.04
 • PEG -0.65
Compare Watchlist Myport
2

38

Quality Score

88

Timing Score

MAKRO

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY L...Company financial health is Not Good
 • TH:SET
 • 38.25
 • PEG 0.71
Compare Watchlist Myport
3

54

Quality Score

26

Timing Score

PTT

PTT PUBLIC COMPANY LIMITEDCompany financial health is Not Good
 • TH:SET
 • 32.25
 • PEG 0.26
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1L&E14.955.853.491003.76001.36-0.652.04
2MAKRO28.269.237.540.40 M1.510.7138.25
3PTT9.139.828.130.92 M3.910.2632.25
Stocks ordered by MACD timing indicator. The indicator also looks for only stocks with MACD value > 0 and MACD line just crossed up the signal line no longer than 3 days.

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
Stocks ordered by RSI timing indicator. The indicator also looks for only stocks those RSI line just crossed up 70 no longer than 3 days.

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
Stocks ordered by STOCHASTIC timing indicator. The indicator also looks for only stocks with STOCHASTIC value > 80 and STOCHASTIC line just crossed up the signal line no longer than 3 days.

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice