Web
 Analytics
Opportunity - Quality

Opportunity - Quality

Updated: 2022-11-25 Q3/22
Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh. Công ty có lợi nhuận xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt. Tăng trưởng rất nhanh chóng.

92

Quality Score

69

Timing Score

PTTEP

PTT EXPLORATION AND PRODUCTIONCompany financial health is Good
 • TH:SET
...
 • 176.00
 • PEG 0.60
Compare Watchlist Myport

85

Quality Score

26

Timing Score

UREKA

EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIM...Company financial health is Good
 • TH:MAI
...
 • 1.22
 • PEG 0.32
Compare Watchlist Myport

77

Quality Score

87

Timing Score

KDH

THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC C...Company financial health is Good
 • TH:SET
...
 • 92.25
 • PEG -0.09
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
PTTEP10.6016.6214.583.602.840.60176.00
UREKA21.7810.4114.510.000.000.321.22
KDH19.9415.7916.240.000.00-0.0992.25
Cổ phiếu ổn định. Công ty có lợi nhuận tốt và sức khỏe tài chính xuất sắc. Tăng trưởng chậm nhưng đều đặn

100

Quality Score

55

Timing Score

SKR

SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITEDCompany financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 13.80
 • PEG 0.15
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

50

Timing Score

PSL

PRECIOUS SHIPPING PUBLIC CO...Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 15.10
 • PEG -0.09
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

26

Timing Score

AHC

AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COM...Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 16.70
 • PEG 0.12
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
SKR16.9429.2932.290.600.870.1513.80
PSL3.8825.4138.170.0011.59-0.0915.10
AHC8.3916.1215.771.553.610.1216.70
Cổ tức cao liên tục với lợi nhuận vừa phải và sức khỏe tài chính tốt

100

Quality Score

28

Timing Score

RJH

RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANYCompany financial health is Excellent
 • TH:SET
...
 • 30.25
 • PEG 0.10
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

27

Timing Score

BOL

BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY L...Company financial health is Excellent
 • TH:MAI
...
 • 10.20
 • PEG 1.02
Compare Watchlist Myport

92

Quality Score

69

Timing Score

TOG

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANYCompany financial health is Good
 • TH:SET
...
 • 9.40
 • PEG 0.12
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
RJH7.0847.4362.073.068.940.1030.25
BOL31.5929.2835.701.252.501.0210.20
TOG11.8313.1419.331.155.960.129.40
Cổ phiếu mới niêm yết, với hiệu suất xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt trong giai đoạn mới đây nhất
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
ไม่พบข้อมูล
Phục hồi lợi nhuận từ hiệu suất kém với tiềm năng tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính mạnh hơn
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice