Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Downtrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
1.32
77
stone_small_igrowth
1.13
69
stone_small_igrowth
2.10
69
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
14.20
100
stone_small_igood
31.50
100
stone_small_igood
223.00
100
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
14.30
100
stone_small_idividend
6.25
85
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
6.95
96
stone_small_alltiming
2.04
96
stone_small_alltiming
8.60
96
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
3.58
27
stone_small_social
20.90
91
stone_small_social
9.75
28
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
129.00
89
stone_small_macd
46.00
89
stone_small_macd
46.75
89
stone_small_macd
Stock Price Timing Overall
6.70
66
stone_small_rsi
10.40
91
stone_small_rsi
Stock Price Timing Overall
0.05
64
stone_small_stochastic
0.82
64
stone_small_stochastic
9.90
91
stone_small_stochastic

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
1.32
77
stone_small_topwatch
4.28
85
stone_small_topwatch
151.50
92
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
3.58
62
stone_small_topsocial
20.90
62
stone_small_topsocial
0.02
23
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
19.40
31
stone_small_roe
15.00
85
stone_small_roe
1.68
46
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
19.40
31
stone_small_roic
15.00
85
stone_small_roic
1.45
54
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer RP 1.53 +22.40% 19,141,700
stone_small_gainer JAS 2.32 +19.59% 595,175,600
stone_small_gainer LHPF 6.70 +9.84% 39,900
stone_small_gainer RICHY 0.68 +9.68% 874,300
stone_small_gainer TU-PF 0.60 +9.09% 14,900
stone_small_gainer OCC 10.00 +8.70% 100
stone_small_gainer GLOCON 0.45 +7.14% 27,631,700
stone_small_gainer TSI 0.18 +5.88% 12,800
stone_small_gainer MORE 0.18 +5.88% 1,411,700
stone_small_gainer CPAXT 27.00 +5.88% 35,680,800
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser SDC 0.04 -20.00% 4,310,800
stone_small_loser PPPM 0.05 -16.67% 2,284,400
stone_small_loser EMC 0.08 -11.11% 2,286,300
stone_small_loser JKN 0.56 -11.11% 62,268,200
stone_small_loser NEP 0.19 -9.52% 31,300
stone_small_loser CIG 0.10 -9.09% 44,896,800
stone_small_loser OTO 1.03 -8.85% 52,736,000
stone_small_loser KWI 0.45 -8.16% 1,666,700
stone_small_loser CMO 0.93 -7.92% 359,700
stone_small_loser ASAP 2.22 -7.50% 234,500