Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
247.00
100
stone_small_igrowth
10.50
100
stone_small_igrowth
8.05
85
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
8.55
100
stone_small_igood
1.87
100
stone_small_igood
10.40
100
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
3.10
100
stone_small_idividend
4.10
85
stone_small_idividend
10.10
62
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
0.12
96
stone_small_alltiming
9.90
94
stone_small_alltiming
4.00
94
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
3.34
26
stone_small_social
78.25
89
stone_small_social
13.40
87
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
36.50
6
stone_small_macd
8.50
91
stone_small_macd
8.85
91
stone_small_macd
Stock Price Timing Overall
1.18
87
stone_small_rsi
5.80
66
stone_small_rsi
78.25
89
stone_small_rsi
Stock Price Timing Overall
7.05
64
stone_small_stochastic
8.05
91
stone_small_stochastic
0.53
91
stone_small_stochastic

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
17.10
85
stone_small_topwatch
26.75
92
stone_small_topwatch
247.00
100
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
0.09
54
stone_small_topsocial
22.60
54
stone_small_topsocial
144.50
100
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
3.28
62
stone_small_roe
14.20
69
stone_small_roe
4.74
85
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
3.28
62
stone_small_roic
4.74
85
stone_small_roic
14.20
69
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer KKC 0.03 +50.00% 1,246,900
stone_small_gainer TWZ 0.04 +33.33% 1,895,100
stone_small_gainer META 0.14 +16.67% 2,392,500
stone_small_gainer HEALTH 1.40 +15.70% 12,100
stone_small_gainer WAVE 0.13 +8.33% 12,470,500
stone_small_gainer TRITN 0.14 +7.69% 2,138,600
stone_small_gainer IP 3.68 +6.98% 4,030,800
stone_small_gainer TTI 23.70 +6.28% 3,800
stone_small_gainer SRS 5.65 +5.61% 110,500
stone_small_gainer MONO 1.18 +5.36% 32,140,900
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser POST 0.07 -30.00% 182,800
stone_small_loser EFORL 0.10 -23.08% 74,995,400
stone_small_loser GRAND 0.08 -20.00% 3,089,900
stone_small_loser MORE 0.05 -16.67% 1,365,200
stone_small_loser JPARK 6.15 -13.38% 31,587,500
stone_small_loser TBN 7.00 -13.04% 410,600
stone_small_loser SMT 2.16 -12.90% 10,304,000
stone_small_loser URBNPF 0.24 -11.11% 22,900
stone_small_loser APP 1.52 -10.59% 1,247,400
stone_small_loser MAGURO 13.80 -10.39% 3,352,800