Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
22.80
92
45.75
92
37.50
77
StockPriceQualityHealth
15.80
77
10.80
77
7.05
54
StockPriceQualityHealth
28.00
100
25.75
69
7.35
62
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
3.84
97
0.02
97
1.65
96
StockPriceTimingHealth
34.00
51
13.90
27
73.25
27
StockPriceTimingHealth
203.00
76
402.00
64
32.75
91
StockPriceTimingHealth
32.75
91
6.00
91
9.80
91
StockPriceTimingHealth
11.40
50
33.50
92
6.05
6

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
4.16
46
3.00
62
25.25
31

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
0.91
62
4.04
23
1.00
15

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
7.25
62
118.50
38
49.50
69
StockPriceQualityHealth
12.20
62
16.00
85
1.16
46

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
AQ0.02+100.00%30,199,400
APEX0.04+33.33%16,931,900
GC9.80+29.80%5,923,400
UP19.00+27.52%25,200
KKC1.23+16.04%69,834,900
TH1.22+15.09%68,088,400
TPP32.75+14.91%253,000
COTTO2.66+14.66%637,601,400
TPS2.52+14.55%34,018,400
CKP5.35+13.83%204,722,600
StockLastChangeVolume
SE1.70-37.04%12,980,900
T0.06-14.29%33,950,700
AJA0.32-13.51%190,931,200
UWC0.07-12.50%473,746,400
PLANET2.22-11.90%5,597,100
POST1.00-9.09%206,800
SIS36.50-7.59%6,231,500
KASET2.04-7.27%30,712,800
NUSA0.42-6.67%29,704,100
SEAOIL2.90-6.45%22,903,100