Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
34.75
77
4.52
69
12.80
62
StockPriceQualityHealth
10.40
62
6.30
38
StockPriceQualityHealth
26.00
85
9.15
77
8.00
62
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
2.84
96
1.39
96
3.04
96
StockPriceTimingHealth
5.05
56
4.70
87
59.50
91
StockPriceTimingHealth
54.50
91
33.00
78
406.00
91
StockPriceTimingHealth
1.05
91
1.00
91
0.78
66
StockPriceTimingHealth
3.30
91
1.11
91
10.90
91

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
4.32
85
34.25
62
12.80
62

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
48.25
54
37.00
46
366.00
46

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
0.59
38
0.94
54
122.00
23
StockPriceQualityHealth
3.74
46
8.85
85
34.25
62

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
CEN0.78+30.00%12,209,300
ZMICO3.30+29.92%207,436,100
TNPC1.00+25.00%3,203,900
ADB1.75+23.24%146,124,800
PAF0.74+21.31%24,873,700
MPG0.28+16.67%18,252,400
CSP1.05+14.13%8,241,500
CSS2.08+12.43%88,958,700
PSL12.70+11.40%40,406,800
RCL24.10+11.06%51,743,900
StockLastChangeVolume
AQ0.01-50.00%5,770,000
ACAP1.01-29.37%1,715,700
EASON1.11-17.78%5,558,500
UMS0.52-10.34%138,300
TRC0.09-10.00%3,876,200
SIAM1.62-7.95%11,224,100
AJA0.12-7.69%10,905,900
TU-PF1.12-7.44%1,300
D4.04-7.34%1,386,700
SGF0.84-6.67%20,084,900