Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Uptrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
33.75
77
8.10
54
3.62
46
StockPriceQualityHealth
10.60
54
4.76
38
StockPriceQualityHealth
25.25
85
22.90
77
10.50
77
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
31.00
96
13.40
96
6.05
96
StockPriceTimingHealth
31.00
96
10.90
62
5.20
27
StockPriceTimingHealth
204.00
4
45.75
91
53.75
91
StockPriceTimingHealth
1.61
91
3.42
91
5.75
1
StockPriceTimingHealth
1.70
6
28.50
91
0.72
91

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
0.39
31
12.40
38
0.71
54

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
39.00
62
15.20
92
7.50
23

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
3.76
85
25.75
69
21.10
46
StockPriceQualityHealth
0.68
46
31.00
77
3.22
46

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
EFORL0.04+33.33%8,501,000
BFIT31.00+11.71%10,779,700
SNP13.40+11.67%468,100
TFI0.21+10.53%5,328,200
GEL0.21+10.53%9,551,300
SSP10.20+9.09%20,631,000
KBANK114.50+8.53%61,907,300
CPI1.61+8.05%2,225,900
BC1.00+7.53%157,300
UMS0.29+7.41%4,000
StockLastChangeVolume
AQ0.01-50.00%7,706,700
MAX0.01-50.00%34,288,200
UWC0.04-20.00%2,793,100
KPNPF7.30-17.98%41,200
TOPP204.00-12.07%600
ASN4.40-7.95%6,300
META0.37-7.50%17,080,900
RCL10.10-7.34%16,157,100
DIMET0.13-7.14%4,030,300
GOLDPF5.30-7.02%100