Web
            Analytics
Cổ phiếu SECURE - (MAI) | nForce Secure Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-05-26

Stock Check  (Updated: 2023-05-27 02:15:02)

nForce Secure Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 15.00
Price
-0.10 (-0.66%)
Day Change

SECURE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 44%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
291
  Magic Formula Rank by ROE
291
  Magic Formula Rank by ROIC
494
  Price 15.00
  PBV / Sector
2.41 / 4.57
  Earning Per Share 0.26
  PE / Sector
19.54 / 33.56
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 1.58
  Average 1M Daily Value
2.83 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.54 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 35%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.79 / 12.06
  NPM Average (%) / Sector
7.00 / 11.75
  NPM Change Average (%) / Sector
53.26 / 10.13
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.67 / 13.18
  ROA Average (%) / Sector
11.76 / 13.65
  ROA Change Average (%) / Sector
11.27 / 3.26
GOOD
  ROE (%) / Sector
12.97 / 16.51
  ROE Average (%) / Sector
15.19 / 18.80
  ROE Change Average (%) / Sector
-7.44 / -4.54
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.00 / 2.66
  Dividend Average (%) / Sector
1.63 / 2.45
  Dividend Change Average (%) / Sector
60.00 / 7.94
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-05-27 17:31:33
  Symbol SECURE
  Name nForce Secure Public Company Limited
  Sector Technology
  Market MAI
  Listed Shares 102.74 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,541.12 / 4,035.99
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks