Web
 Analytics
Cổ phiếu KDH - (SET) | THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-08

Stock Check  (Updated: 2022-12-08 02:15:02)

THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 92.25
Price
0.50 (0.54%)
Day Change

KDH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
607
  Magic Formula Rank by ROE
607
  Magic Formula Rank by ROIC
488
  Price 92.25
  PBV / Sector
2.93 / 3.45
  Earning Per Share 4.06
  PE / Sector
19.94 / 18.13
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.09 / 0.27
  Average 1M Daily Value
0.31 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.18 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận35%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.90 / 18.29
  NPM Average (%) / Sector
4.03 / 13.16
  NPM Change Average (%) / Sector
1.48 / 1.55
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.79 / 20.29
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
5.97 / 13.54
  ROA Change Average (%) / Sector
3.41 / 2.50
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.24 / 25.34
  ROE Average (%) / Sector
6.89 / 16.31
  ROE Change Average (%) / Sector
2.30 / 3.41
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.06
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.28
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-08 05:51:27
  SymbolKDH
  NameTHONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
  SectorServices >> Health Care Services
  MarketSET
  Listed Shares19.38 M
  Par Value10.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,788.19 / 44,933.85
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks